Project SO

Deze website is het resultaat van het onderzoeksproject ‘SO’ (Seksuele Ondersteuning). Project SO heeft als doel de ondersteuning van patiënten met aangeboren colorectale malformaties (anorectale malformatie en ziekte van Hirschsprung) bij mogelijke (toekomstige) seksuele problemen te verbeteren. De uitvoering lag in handen van Erasmus MC Rotterdam en Athena Instituut (Vrije Universiteit Amsterdam) in samenwerking met Radboud UMC Nijmegen, UMC Utrecht, Amsterdam UMC, de  patiëntenverenigingen Anusatresie en Ziekte van Hirschsprung, Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntorganisaties (VSOP), de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie en Ilvy. Tevens wordt de website ondersteund door UMC Groningen en Maastricht UMC. Het project is gefinancierd door het Innovatiefonds.

Logo Erasmus MC.png
Logo VSOP.png
Logo VU.png
Logo UMC Utrecht.png
Logo Radboud UMC.png
Logo Vereniging Anusatresie[2147]_bewerk
Logo Amsterdam UMC.jpg
Logo ZVH.png
Logo Innovatiefonds.jpg
Logo ilvy.com[2082].png
NVVS logo.jpg
umcg-logo-hd.png
41f7c0e32d85632c3fb28e55ce71f416.png

Teksten:

Marleen Kamminga - Marleensbureau

Visuele vertaling:

Jochem Galama – Contour – ids

 

Onderzoek

De ondersteuningsbehoeften van patiënten, hun ouders en zorgverleners zijn in kaart gebracht door interviews, online discussiegroepen en een vragenlijst. Uiteindelijk zijn zorgprofessionals van zeven verschillende disciplines en zes verschillende Nederlandse centra betrokken. Na dit onderzoek is door werkgroepen bestaande uit patiënten, zorgprofessionals en onderzoekers deze website ontwikkeld. Informatiematerialen van het Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit zijn ter inspiratie gebruikt. 

Contact

Mist u informatie op de website? Of heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met v.petit@vu.nl