top of page

Over deze site

OVER DEZE SITE

De originele versie van deze website is ontwikkeld door de projectgroep ‘SO’ (Seksuele Ondersteuning anorectale malformatie & ziekte van Hirschsprung) in nauwe samenwerking met patiënten en medisch specialisten in Nederland. Het project is gefinancierd door het Innovatiefonds en geïmplementeerd door het Erasmus MC Rotterdam en het Athena Instituut( Vrije Universiteit Amsterdam) in samenwerking met Radboud UMC Nijmegen, UMC Utrecht, Amsterdam UMC, de patiëntenverenigingen voor Anusatresie en de ziekte van Hirschsprung, de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie en Ilvy Network. Tevens is steun verkregen van UMC Groningen en Maastricht UMC. Voor meer informatie over dit project: zie het onderzoeksartikel van Violet Petits-Steeghs et al. (2020).

Het European Reference Network for Rare Inherited Congenital Anomalies (ERNICA) en The European Reference Network for Rare and Complex Urogenital Conditions (eUROGEN) hebben akkoord bevonden dat de gezamenlijk gemaakte website onder auspiciën van ERNICA (gecoordineerd in het Erasmus MC, Rotterdam) in het Engels is vertaald en aangepast (waar relevant) voor een internationaal  publiek, en de websites (in het Nederlands en in het Engels) onder te brengen op de openbare ERNICA-website.

Originele Nederlandse tekst:

Marleen Kamminga - Marleensbureau

Grafisch werk:

Jochem Galama - Contour – ids

Website evaluatie:

ERNICA en eUROGEN voeren een evaluatie van de seksuele ondersteuning website uit om het gebruik, de relevantie, het verwachte ‘empowerment-effect’ en de belevenis van de website voor zorgverleners, patiënten, ouders en andere relaties op internationaal niveau te evalueren. Meer informatie vindt u hier. Het doel daarvan is na te gaan op welke gebieden de website kan worden geoptimaliseerd voor het beoogde doel en de behoeften van de gebruikers.

Contact:

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Olivia Spivack, de projectmanager van ERNICA: o.spivack@erasmusmc.nl

bottom of page