top of page

Relevante zorgverleners

RELEVANTE ZORGVERLENERS

De behandeling van een anorectale malformatie en ziekte van Hirschsprung vindt plaats in een academisch ziekenhuis. In Nederland zijn verschillende ziekenhuizen die zich met deze patiëntengroep bezighouden, namelijk: Amsterdam UMC (Emma Kinderziekenhuis), UMC Groningen (Beatrix Kinderziekenhuis), Maastricht UMC+, Erasmus MC Rotterdam (Sophia Kinderziekenhuis), Radboud UMC Nijmegen (Amalia Kinderziekenhuis) en UMC Utrecht (Wilhelmina Kinderziekenhuis). Bij de behandeling van de patiëntengroepen wordt multidisciplinair gewerkt. Onderstaande zorgverleners kunnen bij de behandeling betrokken zijn (dit verschilt per centrum).

(Kinder)chirurg

De kinderchirurg is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de operaties en is vaak als behandelend arts vanaf de geboorte betrokken. 

​(Kinder)uroloog

De (kinder)uroloog kan ondersteuning bieden bij problemen met de blaas en/of de mannelijke geslachtsorganen, zoals incontinentie en ejaculatieproblemen. 

Physician Assistent

Een physician assistent assisteert een medisch specialist, zoals de (kinder)chirurg bij het verrichten van medische handelingen. 

​Seksuoloog

Een seksuoloog NVVS is een zorgverlener met een BIG geregistreerde basisdiscipline (arts, GZ-psycholoog of psychotherapeut), die een NVVS geaccrediteerde opleiding heeft gevolgd en zich daarna in één of meer jaar, onder supervisie,  zich tot seksuoloog NVVS heeft gespecialiseerd. De titel ‘seksuoloog’ is niet beschermd, iedereen mag zich zo noemen. Het lidmaatschap van de NVVS is niet voldoende om zich seksuoloog te noemen. Alleen de titel ‘seksuoloog NVVS’ staat borg voor kwaliteit die toetsbaar is. De seksuologen met deze titel hebben voldaan aan de kwaliteitseisen van de NVVS (Nederlands Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie) en staan geregistreerd bij het Nederlands Register voor Seksuologie.

 

Via de website www.nvvs.info kunt u een geregistreerd seksuoloog in uw buurt/ziekenhuis vinden. Seksuologen werken in verschillende settingen en zullen afhankelijk van de setting anders worden vergoed door de ziektekostenverzekeraars. Voor de seksuele problemen gerelateerd aan ARM en andere lichamelijke aandoeningen zijn de tweede- en derdelijns seksuologen het meest geschikt. Zij beschikken meestal over meer medische kennis en werken makkelijker multidisciplinair.  Deze zorg wordt meestal vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarde is meestal dat patiënten verwezen worden door een medisch specialist. Het beste is om de seksuoloog waarnaar u wilt verwijzen zelf te contacteren en te vragen naar de verwijsprocedure en de vergoeding.

​Consulent seksuele gezondheid

De consulent seksuele gezondheid NVVS is vaak een psycholoog, verpleegkundige, (bekken)fysiotherapeut, agoog, pedagoog of docent, die counseling geeft, voorlichting en preventie uitvoert en vormgeeft, zelf interventies ontwikkelt, praktijkonderzoek opzet en adviezen geeft of beleid maakt op het gebied van seksuele gezondheid. Een consulent kan cliënten of hun omgeving, maar ook professionals en/of organisaties ondersteunen op het gebied van seksuele gezondheid. (Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie)

​Stoma-continentieverpleekundige

De stoma-continentieverpleegkundige (WIS consulent) biedt begeleiding rondom de handelingen bij incontinentie. 

​Bekkenfysiotherapeut

Een bekkenfysiotherapeut kan ingeschakeld worden om te helpen om de groep spieren die controle geven over de ontlasting te versterken. Ook  vaginisme kan een bekkenfysiotherapeut door oefeningen behandelen. 

​Gynaecoloog 

Een gynaecoloog ondersteunt bij problemen met de vrouwelijke geslachtsorganen, zoals problemen bij de menstruatie of zwanger worden.

​GZ-psycholoog

Een big-geregistreerde GZ-psycholoog kan ingeschakeld worden bij vragen of psychische gevolgen rondom de aandoening. 

​Pedagogisch medewerker

Een pedagogisch medewerker kan ondersteuning bieden bij de gevolgen van de aandoening op het dagelijks leven van kinderen en de opvoedingstaken van de ouders. 

​Maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker kan ondersteuning bieden bij het omgaan met de gevolgen van de aandoening op het dagelijks leven van zowel de patiënt als diens omgeving. 

bottom of page